item3
item3 my great site item3
item3
item3

Korte inhoud :

Het verhaal van de Prille Parochie loopt van de tijd van de stichting van de parochie (1896) tot aan de vooravond van de eerste wereldoorlog. De achthonderd zielen die later de parochie zullen uitmaken wonen te ver verwijderd van andere bestaande kerken in de buurt. De kardinaal betwist tijdens de kerkwijding in St Pieters-Rode dat er een parochie moet bijkomen. Dan volgen er discussies over de plaats en meubilering van de voorlopige kerk en de pastoor vraagt een pastorie. De nieuwe kerk moet ook betaald worden en ingericht. Al die situaties worden kleurrijk uitgebeeld door typische dorpsfiguren en dit in volgende zeven taferelen.

1. Twee dorpsvrouwen (Marie en Bertha) op weg naar de kerkwijding te St Pieters-Rode op 12 september 1894.

2. Kardinaal Goossens en Deken Paaps wisselen van gedachten omtrent een nieuwe parochie

3. Pastoor Goetstouwers, eerste pastoor in een voorlopige kerk.

4. Amelia Geeraerts, dochter van Adriaan Geeraerts en het probleem van de pastorie in de jonge parochie

5. Vrouw van koster Theophiel Lox en de inboedel van de voorlopige kerk

6. Pastoor Goetstouwers bouwt nieuwe kerk.

7. Inboedel van de nieuwe kerk en de voorzitter van de kerkfabriek.

Productieteam :

Speelden mee : Paula Lemmens, Josée Laevers, Karla Hoydonckx, Marleen Noppen, Jef Rasschaert, Jan Nouwkens, Emile Van de Gaer, Katia De Prins, Henri Van Horebeek

Werkten mee : Paul Noppen, Bart Van Horebeek, Inge Bertels Bart Rasschaert, Liesbeth Maho, Gaston Celis

Regie : Jef Rasschaert

Auteur :

GODELIEVE VANZAVELBERG

item5
prilleparochie

De prille parochie

MadewithFreeway1a1a
Home1a
Home1a1
Home1a1a
Home1a1a1
Home1a3
Home1a3a