item3
item3 my great site item3
item3
item3

Volledige ontstaansgeschiedenis van “De Zonnebloem”

Tijdens een herfstbal van de Kon. Fanfare “Nut en Vermaak” op 8/11/1980 , even pauzerend van een swing, cha-cha-cha en slow, vraagt Rik Van Horebeek aan Amelieke Kennis en Paula Lemmens of er geen interesse is om een oud Lubbeeks gebruik terug te hernemen, namelijk toneel spelen. De toneelmicrobe groeit en via informatieblad, parochieblad en persoonlijke contacten krijgt een nieuwe toneelkring vorm. Stukken worden gelezen en in december van ditzelfde jaar  zitten  Amelieke Kennis, Paula Lemmens, Bert Forceville, Jozef De Cupere, Arlette Van den Bosch, Kristien en Rik Van Horebeek en René Pollers rond de tafel. Een toneelkring is geboren en wordt   “De Zonnebloem” gedoopt. Arlette Van den Bosch tekent het embleem en als startstuk zal de thriller “Misdaad aan het Meer” van  auteur Batson ingeoefend worden. In januari  1981 beginnen de herhalingen met volgende bezetting Sylvain Ceuleers, Kristien en Rik Van Horebeek, Karla Hoydonckx, Paula Lemmens en Amelieke Kennis. Dit gebeurde in een regie van Jef De Cupere. Eerste technische ploeg bestond uit Norbert Van Gramberen, Mieke Sanen en Alfons Schrevens. Het noodlot sloeg echter toe en Amelieke Kennis moest, wegens overlijden van haar moeder, vervangen worden door Ann Pauwels. Er worden bergen gezaagd, decors geschilderd en  een  eerste voorstelling  gegeven in de gemeentelijke turnzaal van Lubbeek op zaterdag 4 april 1981 voor een publiek van 40 personen.  De dag daarna werd er gespeeld in de parochiezaal van St Bernard voor   ongeveer 400 personen. Dit publiek zoekt op dit ogenblik nog steeds naar de ontknoping van deze thriller. Iedereen zakt volledig kapot in mekaar na het verschrikkelijke beulenwerk, maar het onvergetelijke applaus doet iedereen besluiten : “Wij doen voort”

terug

item5

Ontstaan

MadewithFreeway1
Home1a
Home1a1
Home1a1a
Home1a1a1
Home1a3
Home1a3a